Navigationآسیب نخاعی چیست؟

آسیب نخاعی عبارت از صدمه ای است که به طناب نخاعی وارد می گردداین صدمه ممکن است به صورت مستقیم دراثر ضایعه خود نخاع به وجودبیاید یا اینکه بطورغیرمستقیم به دلیل آسیب استخوانها ، بافتها یا عروق خونی اطراف آن ایجاد شود.

چه زمانی باید یک پزشک متخصص را ملاقات کرد؟

هر کسی که دچار آسیب سر و یا گردن بشود، نیازمند بررسی فوری پزشکی برای احتمال آسیب نخاعی است. در حقیقت، ایمن ترین فرض این است که افراد آسیب دیده دچار آسیب نخاعی شده اند مگر آن که خلاف آن ثابت شود ، زیرا:: آسیب جدی ستون فقرات همیشه بلافاصله آشکار نمی شود و اگر تشخیص داده نشود آسیب شدید تری ممکن است رخ دهد. کم خونی یا فلج ممکن است بلافاصله بوجود آید و یا به تدریج به وجود آید زیرا خونریزی یا تورم در ناحیه نخاعی یا اطراف آن اتفاق می افتد.

زمان بین آسیب و درمان می تواند در تعیین میزان و شدت عوارض و میزان احتمالی بهبود قابل توجه باشد.

نرم افزار آشنایی با آسیب نخاعی

Top of Page