Navigation1)راه اندازی اولین مرکز توانبخشی-آموزشی روزانه و تخصصی آسیب نخاعی در استان مرکزی با بهترین درمانگران متخصص و متعهد و بهترین تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی زیر نظر سازمان بهزیستی و با دریافت کمترین هزینه که یکی از بهترین مراکز توانبخشی غرب ایران می باشد

2) کسب رتبه دوم سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت استان مرکزی در ارزیابی وزارت علوم پزشکی و طبق شاخصه های ارزیابی عملکرد و توانمندی تشکل های مردم نهاد از بدو تاسیس تا سال 1400

وزارت علوم پزشکی خیرین سلامت ایران مجلس شورای اسلامی کمیته امداد امام خمینی(ره)

Top of Page