Navigationپیشگیری از آسیب نخاعی در سوانح ورزشی

بدون شک هر انسانی دوست دارد در طول عمر و زندگی خود سالم و تندرست زندگی کند، یکی از شاخصه های سالم زندگی کردن ورزش کردن است انسان با ورزش کردن سالم تر، شاداب تر و هم دارای عمری طولانی تر نسبت به بقیه افراد است. در هـر ورزشـی باید انتظار آسیب ها، جراحت ها و خطرات احتمالی آن را داشـتـه بـــاشید ولی با آگاهی و رعایت احتیاط این آسیبها را به حداقل برسانید.، جهت پیشگیری از آسیبها و خطرات ابزارهای زیادی لازم است همچون این که امکانات مناسب برای ورزش کردن باید فراهم باشد ، فرد از سلامت جسمانی و البته روحی و روانی برخوردار باشدو کلیه قوانین و اصول را رعایت نماید تا بتواند حضوری مناسب در یک رشته ورزشی ـ ولو خطرناک ـ داشته باشد.

فراوانی آسیب نخاعی در موارد زیر بیش از سایر ورزشها گزارش شده است:


1- شیرجه زدن در استخر کم عمق که منجر به آسیب به نخاع از ناحیه گردن شده است.
2- سقوط از اسب بدلیل عدم مهارت سوارکار و عدم آمادگی اسب برای سوارکاری
3- برخورد با صخره و کوه در چتربازی بعلت عدم تسلط چترباز یا تغییر مسیر ناگهانی توسط باد
4- انواع کشتی بدلیل عدم رعایت اصول ورزشی و ضربه به ستون فقرات ورزشکار
5- اسکی روی برف با ابزار غیر استاندارد و برخورد دو اسکی باز به یکدیگر یا برخورد به موانع از ناحیه ستون فقرات
6- مسابقات رالی (موتور،دوچرخه و ماشین) که بدلیل استفاده از وسایل نا ایمن ، عدم رعایت اصول این ورزش و قرار داشتن در شرایط روانی نامناسب منجر به برخورد با موانع، از دست دادن تعادل یا واژگونی وسیله و آسیب جدی به سرنشین می شود.
7- انجام کارهای تکراری و ضربه های مداوم به ستون فقرات در ورزش های حرفه ای(والیبال،وزنه برداری،تنیس) سبب می شود که عضله و مفصل مدام یک حرکت را انجام دهند و به مرور فرسوده شوند. جهت پیشگیری از این آسیبها، ورزشکار باید با بدنسازی مناسب عضلات خود را تقویت نماید.

نکته قابل تامل: در کلیه موارد آسیب شدید به مهره های اول تا سوم گردن منجربه مرگ افراد خواهد شد.

Top of Page