Navigationطرح کرامت

حامیان این طرح نیکوکارانی هستند که تمایل دارند به صورت مستقیم و با شرایط دلخواه خود از یک یا چند مددجوی نیازمند با پرداخت بخشی از هزینه های جاری زندگی شان حمایت نمایند. در این طرح نیکوکار هدیه نقدی خود را به صورت پرداختهای منظم ماهیانه مستقیماً به شماره حساب مددجو واریز نموده و عکس فیش واریزی را برای واحد روابط عمومی موسسه از طریق رسانه های اجتماعی ارسال می نمایند. جهت حفظ کرامت مددجویان هرگونه ارتباط حضوری با مددجو صرفاً به واسطه موسسه و اکیداً با رضایت خانواده مددجو امکان پذیر می باشد.

جهت عضویت در این طرح , تکمیل فرم مربوطه , دریافت گزارش مددکاری و گواهی کمیسیون پزشکی مددجوی مربوطه با واحد روابط عمومی موسسه تماس حاصل نمایید.

09188615737


لازم به ذکر است که آن دسته از مددجویان نیازمندی که بر اثر تصادف دچار آسیب نخاعی شده اند و مشمول دریافت دیه می باشند تا زمان دریافت دیه تحت پوشش این طرح قرار میگیرند و بعد از آن مددجوی نیازمند دیگری جایگزین خواهد گردید.

Top of Page