Navigationطرح سفیر مهربانی

هر یک از افراد جامعه می توانند با عضویت داوطلبانه بعنوان سفیر مهربانی , در راستای اهداف موسسه فعالیت نمایند.

وظایف داوطلبین :

نیروی انسانی متعهد و کارآمد بزرگترین سرمایه هر سازمان میباشد که به شکرانه خدا این موسسه بهترین سفیران را در کنار خود دارد که همواره به اعتبار موسسه افزوده اند.
داوطلبین جدید نیز وظیفه دارند در حفظ و رشد مهمترین اصل یک موسسه خیریه "اعتبار و اعتماد جامعه " کوشا باشند.
تکمیل فرم عضویت، تا در صورت نیاز از توانایی های هر داوطلب به شکل مناسب بهره گیری شود.
رعایت قوانین عرف جامعه و پایبندی به ارزشها و اساسنامه موسسه
پایبندی به اصل رازداری و حفظ اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد.
داشتن روحیه ی کارتیمی و پرهیز از هر گونه تصمیم و اقدام بدون هماهنگی با مسئول مربوطه
شرکت در جلسات توجیهی که قبل از هر رویدادی برگزار خواهد شد.
تعهد و مسئولیت پذیری و چنانچه قادر به انجام امور محول شده نیستند می بایست 24 ساعت قبل مسئول مربوطه را مطلع نموده تا یک نفر را جایگزین نمایند.
عدم پذیرش وجوهات نقدی خیرین گرامی و راهنمایی ایشان برای واریز هدایا به حساب رسمی موسسه
تلاش درجهت معرفی صحیح معلولیت آسیب نخاعی و افزایش آگاهی جامعه از فعالیت های موسسه

جهت عضویت در این طرح فرم خدمات داوطلبانه موسسه را تکمیل نموده و از طریق رسانه های اجتماعی به واحد روابط عمومی موسسه ارسال نمایید.

safir_sci

عضویت 45 نفر از اساتید و دانشجویان نیک اندیش
واحد علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در طرح سفیر

طرح سفیر

Top of Page